1397

کلیه خدمات قالیشویی فرش قرمز بر اساس نرخ ثابت تعیین شده در تعرفه شرکت که برای ارائه خدمات درجه یک با بهترین کیفیت تعریف گردیده محاسبه میگردد .

فرش قرمز هیچگونه وجه اضافه بر تعرفه ،تحت عناوین مختلف مطالبه نمی نماید.

تعرفه شستشو 

(اعلاء شور +خدمات ویژه)

بهای واحد
(ریال)

فرش ماشینی

.     انواع ایرانی وخارجی (اکرولیک)

.      پشم، ابریشم گونه ، فانتزی

(مترمربع)

59.000

85.000

فرش دستباف

.      معمولی پشمی کاشان

اردکان، مشهد، همدان ،گبه

کرمان و ….

.      کرک و پشم ریزبافت ،کاشان

اردکان، مشهد، تبریز، گراوان

بیجار، کرمان،گبه و ….

120.000

 

 

 

170.000

فرش دستباف درجه یک(گل ابریشم)

.       تبریز،نائین، کاشان،بیجار،قم..

 

220.000

فرش دستباف درجه یک(چله ابریشم)

.       تبریز،نائین،کاشان،بیجار،قم..

300.000
فرش دستباف نفیس

.       تمام ابریشم ، بزرگ پارچه

.        آنتیک

 

کارشناسی

  انواع موکت و روفرشی

پتو یک و دونفره (هر تخته)

  28.000

120.000

 

تعرفه خدمات جانبی

بهای واحد
(ریال)
ریشه بافی

(ترمیم یا جایگزینی کامل

ریشه های پوسیده)

.      فرش ماشینی

.      فرش دستباف معمولی

.      فرش دستباف درجه یک

.      فرش دستباف نفیس

.      (با ابریشم لوزی)

 

 

(متر طول)

100.000

550.000

650.000

 

1.800.000

محافظ ریشه

جهت محافظت ریشه ها

.      انواع فرش دستباف وماشینی

 

(متر طول)

120.000

شیرازه پیچی

پیچیدن پشم به لبه طولی فرش

.      فرش ماشینی

.      فرش دستباف معمولی

.      فرش دستباف درجه یک

 

(متر طول)

100.000

150.000

250.000

چرم دوزی

جهت جلوگیری از لغزندگی فرش و

جمع شدن لبه فرشهای ظریف

.      انواع فرش دستباف

 

 

(متر طول)

100.000

دو گره

جهت تثبیت بافت در نواحی ریشه و

جلوگیری از شکافتن لبه فرش

.      فرش دستباف معمولی

.      فرش دستباف درجه یک

.      فرش دستباف نفیس

 

 

(متر طول)

70.000

85.000

100.000

پرداخت (پرزگیری)

جهت یکنواخت نمودن و زدودن

خرده پشم های زائد

.      انواع فرش دستباف

 

 

(مترمربع)

80.000

 

هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش 200.000 ریال میباشد.

هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد.

◊خدمات ویژه شامل کارشناسی و تشخیص عیوب ،خاک گیری ،موگیری و زدودن خرده پشم های زائد پس از شستشو از سطح فرش ، مرتب کردن ریشه ها ،موگیری شیرازه ها،اصلاح چرمها ،کنترل و تایید کیفیت خدمات و بسته بندی و تحویل به صورت لول شده با روکش پلاستیکی می باشد.

تحویل فرش ظرف حداکثر 3 روز کاری انجام می گیرد. در مورد فرشهایی که سفارش خدمات جانبی دارند، زمان تحویل پس از بررسی کارشناسی از طرف شرکت اعلام خواهد شد.