با استفاده از ماشین آلات طراحی آلمان مخصوص شستشوی فرش ماشینی، شستشو و آبکشی فرش را بصورت کاملا مکانیزه ومطابق با استانداردتوصیه شده کارخانجات تولید کننده انجام داده و به فرش شما صدمه نمی زنیم