شستشوی فرش دستبافت شما را زیر نظر استاد کار مجرب، بصورت سنتی و با اتکا به دهها سال سابقه در تولید و صادرات با بهترین کیفیت انجام می دهیم

پرسنل ماهر در تمام زمینه های رفوگری، ریشه بافی، ترمیم و بازسازی، لکه برداری، مرمت فرشهای آبخورده و سایرخدمات جانبی فرش دستبافت را در یک مجموعه در اختیار داریم