قم یکطرفه طرح حاج خانمی

شناخت فرش ایرانی مناطق مختلف و اساتید طراحی این مرزو بوم

به جرات میتوان گفت که طرحهای فرش ایرانی در دنیا بی نظیر است و قالی با خون هر ایرانی عجین شده است. تکمیل و تعالی نقشه فرش ایرانی به مرور زمان صورت گرفته و بنابر شواهد تاریخی، قالیهای ایران تا حدود 450 سال پیش مقارن سلطنت شاه‌طهماسب با طرحهای هندسی بافته میشدند و شاید تا […]