انواع طرح قالی های ایرانی

به گزارش فرش قرمز زيبايي فرش ايراني يكي از عواملي است كه باعث ماندگاري آن در جهان هنر شده است. بیشتر از 33 درصد از فرش های دستباف جهان در کشور ایران تولید میگردد. فرش دستباف دارای ویژگی های مخصوص به خود و همچنینی شرایط ویژه برای نگهداری است. از منظر طرح فرش های ایرانی به 19 […]